ارائه گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره برجام به صحن علنی تا پایان مهرماه

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ارائه گزارش این کمیسیون درباره برجام به صحن علنی مجلس تا پایان مهر ماه خبر داد.