پیام شیخ الازهر به مناسبت روز جهانی صلح

به گزارش ایران خبر، احمد الطیب شیخ الازهر در نامه خود به جهان به ویژه قدرت های بزرگ و سازمان های منطقه ای و بین المللی و هیئت های دینی و انسانی و اجتماعی گفت: الازهر آماده همکاری با تمام اقدامات جدی در راستای خیر و صلاح بشریت است و آرزو می کند صلح و […]