بهره‌برداری از بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در هند

بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان با ظرفیت ۶۴٨ مگاوات در ایالت تامیل نادو هند به بهره‌برداری رسید.