بعد از تجربه تلخ المپیک؛/ وقتی بهداد را تنها گذاشتند

ستاره فوق سنگین وزنه برداری ایران حالا بدون تیم در لیگ است تا بعد از پشت سر گذاشتن مصدومیت، تمرینات سخت و المپیک تلخ حالا در لیگ هم جایی نداشته باشد.