حمایت بازیکن سابق از سپاهان ناکام/ کریمی: حمایت کنید روزهای خوب در راه است