برگزاری دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه دهلی‌نو

کلاس‌های آموزش زبان فارسی به همت خانه فرهنگ کشورمان در گروه تاریخ دانشگاه دهلی نو‌ برگزار شد.