حضور وزیر ورزش در مراسم گرامیداشت گلبارنژاد

وزیر ورزش و جوانان در مراسم گرامیداشت مرحوم گلبارنژاد حضور پیدا کرده است.