حماه؛ ارتش سوریه شهرک «معردس» را از حیث نظامی ساقط کرد

نیروهای مقاومت پس از پاکسازی منطقه «المطحنه» و ارتفاع راهبردی «العبودی» که بر شهرک معردس اشراف کامل دارد موفق شدند مواضع خود را در این مناطق تثبیت کنند و تنها سیلوهای غرب این شهرک در اشغال تروریستها قرار دارد.