جانسون: مدارکی محکم دال بر حمله روس‌ها به کاروان انسانی حلب وجود دارد