امارات: طی ۵ سال آینده ۱۵ هزار آواره سوری را می‌پذیریم

وزیر مشاور در امور همکاری‌‌های بین‌المللی امارات اعلام کرد این کشور طی ۵ سال پیش‌رو ۱۵ هزار آواره سوری را خواهد پذیرفت.