آغاز ثبت نام خوابگاه ورودی‌های جدید دانشگاه شریف از ساعت ۱۴ امروز

معاون مدیریت امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف از جزئیات ثبت نام خوابگاه برای اسکان ورودی‌های جدید این دانشگاه خبر داد.