آغاز ثبت نام خوابگاه ورودی‌های جدید دانشگاه شریف از ساعت ۱۴ امروز