"یه روز خوب" بدون صدمه زدن به فضای سبز

به گزارش ایمنا، به عبارت دیگر تئاتر خیابانی هنر برقراری بیشترین ارتباط و جلب مشارکت تماشاگر با حداقل وسایل بوده و از آنجا که تماشاگران این نوع تئاتر سازمان نیافته و گذرا هستند بنابراین ارتباط سازی با او باید در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود. تئاتر خیابانی بیشتر در معرض شرایط غیر پیش‌بینی قرار می‌گیرد […]