نوکیا ادعا می‌کند: ارائه اینترنتی دو هزار برابر سریع تر از Verizon Fios