کریمی: تارتار معنی بزرگ تری را می‌فهمد

یکی از بازی های حساس هفته هشتم رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور بین تیم های پارس جنوبی جم و اکسین البرز برگزار می شود. بازی بین تیم مهدی تارتار و فیروز کریمی. داماد و پدر زن!