بازداشت ۳ نفر از علمای بحرین

دادگاه رژیم آل‌خلیفه در حکمی سه نفر از علمای بحرین را به اتهام اعتصاب در منطقه «دراز» بازداشت کرد.