گلبارنژاد قهرمان جنگ و پارالمپیک است

وزیر ورزش و جوانان در حاشیه مراسم وداع با ملی پوش فقیدکاروان منا گفت: گلبارنژاد به عنوان قهرمان جنگ و پارالمپیک است.