راهکار سیاسی؛ تنها راه‌حل بحران سوریه است

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، دی میستورا با بیان اینکه راه‌حل سیاسی تنها راه برون‌رفت از بحران سوریه است، افزود: بحران در سوریه نمی‌تواند از طریق نظامی حل شود و در نهایت مردم سوریه باید برای سرنوشت حکومت خود تصمیم بگیرند. دی میستورا با اشاره به اینکه جنگ داخلی سوریه شدیدترین درگیری در قرن بیست و […]