روحانی امروز در هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند

رئیس جمهور عصر امروز به وقت تهران در هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند.