روحانی امروز در هفتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند