تیم ملی ایران وارد ارمنستان شد

تیم ملی فوتبال ایران وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد.