تأیید حکم انحلال جمعیت الوفاق بحرین در دادگاه تجدیدنظر

دستگاه قضایی رژیم آل‌خلیفه حکم انحلال جمعیت الوفاق بحرین را تأیید کرد.