برقراری مقررات منع رفت‌وآمد در منطقه مسکونی «انانتناگ» کشمیر

زندگی عادی در کشمیر برای ۷۶‌امین روز متوالی به دلیل درگیری‌ها و محدودیت‌ها مختل است.