برقراری مقررات منع رفت‌وآمد در منطقه مسکونی «انانتناگ» کشمیر