اخوان‌ المسلمین اردن پس از ۶ سال به پارلمان بازگشتند

نتایج اولیه انتخابات پارلمانی اردن حاکی است که اخوان المسلمین این کشور که بعد از ۶ سال تحریم، در این دوره از انتخابات حضور پیدا کرده‌اند موفق شدند چند کُرسی را از آن خود کنند.