نوآوری شرکت فناور ایرانی در طراحی واحدهای گندله‌سازی فولاد

مدیر عامل یک شرکت فناور گفت: طراحی واحدهای گندله‌سازی فولاد و احیای مستقیم بوسیله یک شرکت دانش‌بنیان در کشور انجام شد.