سازمان اطلاعات خارجی انگلیس تعداد جاسوس‌هایش را افزایش می‌دهد

سازمان اطلاعات خارجی انگلیس خبر داد به دلیل پیشرفت فناوری تعداد جاسوس‌های خود را ۴۰ درصد نسبت به گذشته افزایش می‌دهد.