دفاع مقدس فرصت طلایی ملت ایران برای تمرین زندگی در شرایط توطئه و تحریم بود

جامعه اسلامی مهندسین در بیانیه‌ای سی و ششمین سالگرد دفاع مقدس را گرامی‌داشت.