قطعی سراسری برق در پورتوریکو

چهارشنبه شب، آتش سوزی در نیروگاه برق پورتوریکو موجب قطعی سراسری برق در این جزیره شد.