اعتراض مربیان بزودی مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد

رییس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال با اشاره به اعتراضات مربیان تیم‌های لیگ برتری گفت: در اسرع وقت به اعتراضات رسیدگی می‌کنیم.