استفاده از تبلیغات شهری در نهادینه کردن امر به معروف ونهی از منکر

قم – یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: باید از تمامی امکانات و به‌خصوص تبلیغات شهری در زمینه امر به معروف و نهی از منکر استفاده کرد.