استفاده از سیستم پیشرفته ماهواره ای برای شناسایی ماهیگیری غیرقانونی

سیستم ماهواره‌ای جدیدی به نام دیده‌بان جهانی ماهیگیری معرفی شده که فعالیت ماهیگیران غیرقانونی را شناسایی می‌کند.