نمایندگان موی‌تای ایران امروز به مصاف حریفان می‌روند

در ادامه مسابقات موی‌تای پنجمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی، امروز سه نماینده از ایران به مصاف رقبای خود خواهند رفت.