آلمان: ایجاد منطقه پرواز ممنوع تنها راه نجات آتش‌بس در سوریه است

وزیر خارجه آلمان مدعی شد که برای نجات آتش‌بسی که به شکست منتهی شد، باید به صورت موقت در سوریه منطقه پرواز ممنوع ایجاد شود.