دیدار رئیس مجلس با دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای وشنوه قم

رئیس مجلس با دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای وشنوه قم دیدار و گفت وگو کرد.