دیدار رئیس مجلس با دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای وشنوه قم