مرگ کودک ۵ ساله افغان در حمله سگ‌ها

یک کودک ۵ ساله افغان در حمله سگ ها در اطراف شیراز کشته شد.