روزنامه اسرائیلی: شهادت‌طلبی باید از کتاب‌های درسی ایران حذف شود

روزنامه «اسرائیل هیوم» ضمن خواستار شدن حذف اعتقادات اسلامی از جمله شهادت‌طلبی از کتب درسی در ایران، ادعا کرد درغیر اینصورت شمارش معکوس اولین جنگ اتمی آغاز می‌شود.