بازگشت‌برانکو به‌کرواسی همراه رئیس‌جمهورسابق

سرمربی کروات پرسپولیس برای استراحت چهار روزه به کشورش سفر کرد.