آمادگی آستان قدس برای همراهی بانهضت خدمت‌رسانی در خراسان جنوبی

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه باید مدیران نهضت خدمت‌رسانی را در خراسان جنوبی کلید بزنند، گفت: آستان قدس نیز برای همراهی با برنامه متفاوتی که در این راستا تعریف شده آمادگی دارد.