آمادگی آستان قدس برای همراهی بانهضت خدمت‌رسانی در خراسان جنوبی