سامسونگ می گوید ۲۶ پرونده آتش گرفتن گلکسی نوت ۷ دروغین بوده است