نگرانی روسیه از طرح آمریکا برای استقرار تسلیحات اتمی در اروپا

معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو از طرح‌های آمریکا برای استقرار تسلیحات اتمی جدید در اروپا نگران است.