ملی پوش انگلیسی با تاتنهام تمدید کرد

دنی رز، مدافع تاتنهام قراردادش با این باشگاه را تمدید کرد و تا سال ۲۰۲۱ در این باشگاه ماندنی خواهد شد.