کار کردن با منصوریان لذت‌بخش است/ اسماعیلی:در استقلال‌ یک‌ هدف‌ داریم؛‌ قهرمانی!