پدر داوری تنیس روی میز ایران در گذشت

پدر داوری تنیس روی میز ایران امروز در سن ۸۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.