بشار اسد: حمله آمریکا به ارتش سوریه در دیر الزور، عمدی بود