بازداشت «امیر داعش» در لبنان

سازمان اطلاعات لبنان با انجام عملیاتی ویژه در اردوگاه فلسطینی‌ها در این کشور، «عماد یاسین» موسوم به «امیر داعش» را بازداشت کرد.