ماجرای صدور مجوز امریکا برای خرید ۱۷ هواپیما توسط ایران

به گزارش ایمنا، بر خلاف بسیاری از تعهدات سست ارائه شده در برجام از سوی امریکا، این کشور درباره رفع تحریم هواپیمایی از ایران، تعهدات قرص و محکمی را مبتنی بر بند ۲۲ برجام داده است که تقریبا مو لای درز آن نمی رود. در این بند و ضمیمه های ۲ و ۵ برجام، امریکا […]