داستان ۸ ساله ی اتهام زنی به ایران

به گزارش ایمنا، ۸ سال است که باراک اوباما در ویترین سازی جهانی آمریکا یا همان سازمان ملل انواع دروغ ها را به کشورمان می بندد تا جامعه جهانی را علیه جمهوری اسلامی ایران، متحد کند. در این مقاله قسمت هایی از سخنرانی های رئیس جمهور آمریکا علیه کشورمان را در ۸ سال گذشته، بررسی […]